Jdi na obsah Jdi na menu
 


HC Oceláři Třinec

3. 2. 2010

HC Oceláři Třinec

 


Základní informace
Název: Werk aréna Třinec
Adresa: Zimní stadion, ul. Lesní 60, 739 61 Třinec
Kapacita: sezení 3700 míst
stání 1500 míst
Schema hlediště
Rozměry kluziště: 58,88 x 27,26 m

Historie

Historickým milníkem současného stadionu byl 17.únor 1967, kdy byla vybudována uměle chlazená ledová plocha v areálu na Lesní ulici. O devět let později byl pak stadion zastřešen, ocelovou konstrukci vyrobili pracovníci mechanických dílen Třineckých železáren. Na dokončení haly si však musely fanoušci počkat dalších 13 let. Od sezony 1995/96 patří třinecký stadion mezi extraligová kluziště.

Příjezd ke stadionu

Na kruhovém objezdu při čerpací stanici Shell v Oldřichovicích na mezistátní silnici E75 (I/11) odbočíte směrem na Třinec, projedete lesíkem a ihned za ním se dáte doprava. Následně dojedete přímo k zimnímu stadionu.

Odkaz na mapy.cz

GPS souřadnice: E:18°39'49.69" (18.6638031°), N:49°40'11.84" (49.6699562°)

Provozní informace

Pronájem ledu

Cena pronájmu
6.00 – 22.00 2000 Kč s DPH / hod.
22.00 – 6.00 1500 Kč s DPH / hod.

Pro informace ohledně pronájmu ledové plochy kontaktujte pana Ing. Dušana Adamčíka, ředitele zimního stadionu - tel.: +420 558 999 415, fax: +420 558 999 447 e-mail: dusan.adamcik@hcotrinec.cz.

Veřejné bruslení

Hodiny vyhrazené pro veřejné bruslení prosím hledejte v rozpisu ledu.

Cena veřejného bruslení: Dospělí 20 Kč, děti do 15 let a studenti 15 Kč, doprovod a diváci 10 Kč.

Provozní řád veřejného bruslení

1. Účastníci veřejného bruslení jsou povinni se řídit provozním řádem Werk arény.

2. Bruslení provádí každý návštěvník na vlastní nebezpečí.

3. Vzhledem k častým úrazům na rukou musí každý účastník po vstupu na ledovou plochu nosit rukavice.

4. Na ledovou plochu nesmí nikdo vstupovat bez bruslí,a to ani doprovod,který učí děti bruslit.

5. Při veřejném bruslení jsou zakázány veškeré hry.

Provozní řád - Werk Aréna Třinec

Vstupem do budovy na Lesní 60 (dále jen „Werk Aréna“), jejímž nájemcem a provozovatelem je společnost HC Oceláři Třinec, a.s., IČ:25841599 (dále jen „HCO“), na základě zakoupené vstupenky vstupující osoba (dále jen „návštěvník“) akceptuje a zavazuje se dodržovat následující provozní řád Werk Arény:

1. Návštěvník je povinen dodržovat pokyny HCO, zejména jejích pořadatelů a pořádkové služby. HCO je oprávněna v případě neuposlechnutí pokynů návštěvníka z Werk Arény bez práva na vrácení vstupného vykázat.

2. Na požádání pořadatele, je návštěvník povinen se prokázat platnou vstupenkou.

3. Vstupenka opravňuje návštěvníky sledovat dění na ploše pouze v sektoru, pro který je vstupenka určena.

4. HCO si vyhrazuje právo provádět při vstupu do Werk Arény bezpečnostní prohlídky. V odůvodněných případech je HCO oprávněna tyto prohlídky provádět i uvnitř Werk Arény. Návštěvník je povinen tyto prohlídky strpět. V případě odmítnutí je HCO oprávněna návštěvníka z Werk Arény bez práva na vrácení vstupného vykázat.

5. Je zakázáno vnášet do Werk Arény plastové a skleněné lahve, plechovky, alkohol (v souladu se zákonem č. 379/2005 Sb.), jiné toxické látky a jakékoliv nebezpečné předměty (např. pyrotechniku, tyče, zbraně apod.). Nebezpečnost předmětu je oprávněna posoudit HCO. V prostoru Werk Arény je zakázáno kouřit.

6. Účast ve rvačce, napadení pořadatele či jiného návštěvníka, rasově motivované skandování, maskování či zakrývání vlastní identity, vhazování jakýchkoliv předmětů na ledovou plochu či do jiných prostorů Werk Arény a jiné chování v rozporu s právními předpisy nebo zásadami slušného chování je důvodem k okamžitému vykázání návštěvníka z Werk Arény bez práva na vrácení vstupného. HCO je oprávněna v takovém případě rovněž požadovat plnou náhradu veškeré vzniklé škody včetně ušlého zisku (v důsledku udělení pokuty, přeložení zápasu atd.)

7. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR.

8. Návštěvník svým vstupem do Werk Arény uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti ve Werk Aréně prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení HCO, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Návštěvník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu vysílány vnitřní projekcí v Werk Arény.

9. Návštěvník bere na vědomí, že Werk Aréna, včetně hlediště, byla řádně zkolaudovaná pro provozování sportovních utkání. Návštěvník akceptuje, že se sportovních utkání v Werk Aréně účastní na své vlastní nebezpečí. Jakékoliv nároky za zranění návštěvníka předměty pocházejícími z ledové plochy jsou vyloučeny, ledaže se jedná o úmyslné napadení návštěvníka.

10. HCO si vyhrazuje právo nevpustit do Werk Arény návštěvníky, kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek a dále vyvést z prostorů Werk Arény bez nároku na vrácení vstupného takové návštěvníky, kteří se pod vliv alkoholu či omamných nebo psychotropních látek dostanou v prostorách Werk Arény. HCO si dále vyhrazuje právo nevpustit do Werk Arény takové návštěvníky, u kterých vznikne důvodné podezření, že se v prostorech Werk Arény dopustí některého z jednání popsaných v bodě 6. tohoto provozního řádu, jiné výtržnosti, či jiného obdobného závažného jednání proti jiným návštěvníkům či veřejnému pořádku nebo jiného jednání v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy.

11. Ve Werk Aréně je zakázáno fotografování a filmování. Součástí sportovních utkání není vnitřní projekce ve Werk Aréně, která má doprovodný charakter. HCO si vyhrazuje právo tuto vnitřní projekci neuskutečnit. Zákaz se nevztahuje na hokejová utkání.

12. V případě evakuace je návštěvník povinen dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny HCO.

13. Návštěvník je povinen odkládat věci pouze na vyhrazených místech. HCO neodpovídá za ztrátu věcí či peněz mimo místa vyhrazená k odkládání či úschově věcí.

14. Návštěvník je povinen ohlásit HCO okamžitě veškeré ztráty či odcizení svého majetku a veškerá utrpěná zranění.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.4. 2008

Ing. Dušan Adamčík, vedoucí zimního stadionu

Kompletní hymna HC Oceláři Třinec ke stažení ve fomátu mp3

01 - Začátek
Jeden komín zleva,
druhý komín zprava,
mezi komínama,
hokejová sláva!

O du a lajne,
fazole sóm fajne,
o du a lajne
a Třinec je náš!

Třinec železárny,
Třinec Moravia,
synci z Werk Arény,
třinecká partyja!

Javorovy Ostry,
to sóm moje siostry,
Olza řeka bystra,
jedeme na mistra!

02 - Dejte gól
Puk je celý černý
a led zase bílý,
tak už dejte góla,
abysme vypili!

O du a lajne,
fazole sóm fajne,
o du a lajne
a Třinec je náš!

03 - Děkovačka
Děkujeme hoši,
dnes ste fajně hráli,
za ten dnešní výkon,
trenér vás pochválí!

O du a lajne,
fazole sóm fajne,
o du a lajne
a Třinec je náš!

Kole Jablunkova,
je strom kole stroma,
už je to hotové,
a body sóm doma!

Děckám čokoládu,
griotku mamulce,
a my staří chłopi,
dejmy se po półce!

04 - Děkovačka legendy
Legendy na ledě,
legendy v rozhlase,
vyhráli sme hoši,
už bylo na čase!

O du a lajne,
fazole sóm fajne,
o du a lajne
a Třinec je náš!

05 - Nevyšlo
Každý synek ví to
a to je nám líto,
dnes to prostě nešlo,
tak jdem na jelito!

O du a lajne,
fazole sóm fajne,
o du a lajne
a Třinec je náš!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář